Xem 13 sản phẩm

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Bộ vi xử lý - CPU

Chip intel core i5-460M

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Bộ vi xử lý - CPU

Chip Intel core i7-640M

Liên hệ